Φύση, πηγές και τοξικότητα ρυπών εσωτερικών χώρων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Φύση, πηγές και τοξικότητα ρυπών εσωτερικών χώρων. (EL)

Κορδέλλα, Σταυρούλα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η πόλη της Λάρισας είναι ένα από τα λίγα αστικά κέντρα της περιφέρειας, που παρουσίασαν και παρουσιάζουν ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης και πληθυσμιακής εξέλιξης. Ο πλούτος της είναι εμφανής σε κάθε γωνιά της λόγω του γεωγραφικού σημείου στο οποίο είναι χτισμένη, καθιστώντας της αξιόλογο συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο, αλλά και λόγω του εύφορου κάμπου της. Ο κάθε ένας μπορεί να διακρίνει την ευημερία της όχι μόνο από τις υποδομές της και τα πολυτελέστατα και μοντέρνα κτίρια της, αλλά και από τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των πολιτών της. Σε αυτή την εργασία, με θέμα «Αστική Ανασυγκρότηση Λάρισας», διαπραγματευόμαστε προτάσεις οι οποίες θα εξυγιάνουν την αστική της δομή, την υποδομή της και θα καλυτερέψουν την καθημερινή ζωή των απλών Λαρισαίων. Στόχος της μελέτης είναι η επίτευξη βιώσιμης και μακροχρόνιας ανάπτυξης της πόλης της Λάρισας, μιας πόλης που μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, να συνεισφέρει πολύ περισσότερα στους κατοίκους της, από ότι προσφέρει σήμερα, και να αποτελέσει ίσως στο μέλλον το τρίτο κατά σειρά αναπτυξιακό και αστικό πόλο της Ελλάδας. Γίνεται μια προσπάθεια για ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερο πληθυσμό και να γίνει αποκέντρωση πληθυσμού από πόλεις όπως η Αθήνα, μιας πόλης που ήδη ασφυκτιά και όσο το δυνατό μείωση της μετανάστευσης από την πόλη. Αυτό πετυχαίνετε αρχικά με λεπτομερή μελέτη της πόλης και μελέτη της γύρω περιοχής, καθώς η πόλη και ο περίγυρός της αλληλοεπηρεάζονται και το βασικότερο είναι ότι μπορεί ο δεύτερος να αποτελέσει περιοχή μελλοντικής εξάπλωσής της. Αυτό όμως στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, είναι η βαρύτητα που επιβάλλεται να δοθεί στον παράγοντα περιβάλλον. Ο σεβασμός στο περιβάλλον πρέπει πάντα να αποτελεί τη βασική παράμετρο σε κάθε ενέργειά μας, γιατί ο σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο,καλύτερο βιοτικό επίπεδο, μεγαλύτερη προσέλκυση ανθρώπων και δραστηριοτήτων και επομένως ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της μελέτης που ακολουθήθηκε για την εκπόνησή της έγινε συγκέντρωση στοιχείων από διάφορες πηγές. Κύρια η συγκέντρωση στοιχείων έγινε από τη Νομαρχία Λάρισας, την Πολεοδομία του Δήμου, την Στατιστική υπηρεσία Αθήνας και Λάρισας, τη Δασική υπηρεσία Λάρισας, τη ΔΕΥΑ Λάρισας, τη Διεύθυνση περιβάλλοντος Λάρισας και τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επισκέψεις έγιναν ακόμη σε πληθώρα άλλων υπηρεσιών, όπου κάποιες φορές οι προσπάθειες για απόσπαση πληροφοριών είχαν θετικό αποτέλεσμα ενώ κάποιες άλλες όχι. Επίσης χρειάστηκε μελέτη στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, αλλά και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας. Από όλη αυτή την έρευνα μαζεύτηκε μια βιβλιογραφία για την πόλη της Λάρισας η οποία έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί όσο το δυνατό καλύτερα. Έτσι μέσω αριθμού μελετών και βιβλίων που μελετήθηκαν, έγινε επιλογή στοιχείων, εμπλουτισμός και ανάλυσή τους. Επίσης κρίθηκε αναγκαία η απευθείας σύνδεση και συζήτηση με άτομα που γνωρίζουν το αντικείμενο, αλλά και με απλούς πολίτες της Λάρισας, για τον εντοπισμό κυρίως των προβλημάτων. Συζητήσεις με πολίτες γίνανε κατά τη διάρκεια της καταγραφής χρήσεων γης στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής αυτής αποκτήθηκε καλύτερη γνώση της πόλης και του σχεδιασμού της. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του πολεοδομικού σχεδιασμού για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της επιστήμης της πολεοδομίας. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος για τα απλά βήματα τα οποία ακολουθούνται για την πραγμάτωση του πολεοδομικού σχεδιασμού μιας πόλης, στις αρχές και στις θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η επιστήμη της πολεοδομίας καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο οποίο γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Παράλληλα γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα ελληνική εμπειρία για την πολιτική και τη νομοθεσία που ακολουθείται και τέλος παραθέτουμε στοιχεία για τη σχέση της πόλης της Λάρισας με τον γύρω και τον ευρύτερο χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ιστορία της πόλης, εντοπίζοντας τις χρονικές περιόδους που ήταν οι πιο αξιόλογες και σημάδεψαν την πολεοδομική πορεία της. Παραθέτονται στοιχεία για την Ελληνιστική και τη Βυζαντινή περίοδο, για την εποχή της Τουρκοκρατίας καθώς και για τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του Τουρκικού ζυγού και της απελευθέρωσης της πόλης μέχρι και σήμερα. Ωστόσο αναφέρονται στοιχεία για την υφιστάμενη κατάστασή της σε επίπεδο φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο εντοπισμό των προβλημάτων που απασχολούν την πόλη. Επίσης αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξή της τόσο στο αστικό της περιβάλλον όσο και στον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται η πόλη. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εντοπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά και απασχολούν τους Λαρισαίους, αναλύουμε προτάσεις πολεοδομικών παρεμβάσεων για την επίτευξη του κοινού στόχου εξυγίανσης μέσα στα μέτρα της πολιτικής που επιβάλλονται. Τέλος γίνεται λόγος για τις ωφέλειες που προκύπτουν με την προϋπόθεση της εφαρμογής αυτών των προτάσεων.

bachelorThesis


2003


2015-11-17T10:37:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.