Σχεδιασμός πρόβλεψης συμπεριφοράς και αξιολόγηση των επιπτώσεων δασικών πυρκαγιών με χρήση γεωπληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Σχεδιασμός πρόβλεψης συμπεριφοράς και αξιολόγηση των επιπτώσεων δασικών πυρκαγιών με χρήση γεωπληροφορικής (EL)

Παλαιολόγου, Παλαιολόγος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

doctoralThesis

Δείκτης επιπτώσεων και ταξινόμησης δασικών πυρκαγιών Ελλάδος (EL)
Fire behavior (EL)
Wildfire effects (EL)
Fire effects index for overall assessment of greek wildfires (EL)
Συμπεριφορά πυρκαγιών (EL)
Επιπτώσεις πυρκαγιών (EL)
Mapping of forest fuels and loadings (EL)
Χαρτογράφηση καύσιμης ύλης (EL)
Creation of custom fuel models (EL)
Γεωπληροφορική (EL)
Δημιουργία μοντέλων καύσιμης ύλης (EL)
Geoinformatics (EL)


2015


2015-11-17T10:41:59Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.