Καινοτόμες δραστηριότητες και οικονομική ανάπτυξη: μια διαπεριφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Καινοτόμες δραστηριότητες και οικονομική ανάπτυξη: μια διαπεριφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Άλλο. (EL)

Συμπερασματικά, στόχος ήταν η μελέτη, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο της εξέλιξης των προβλημάτων, των πολιτικών και των πρακτικών αναφορικά με την τεχνολογική δραστηριότητα και την δυναμική διαδικασία ανάπτυξης και ως προς αυτό, βάρος δίνεται στην εξέταση των παραμέτρων της τεχνολογίας, καινοτομίας, τεχνολογικής πολιτικής, ανάπτυξης και συνοχής. Όπως γίνεται φανερό στην παρούσα διατριβή και την σχετική βιβλιογραφία, η τεχνολογία και οι καινοτομικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σήμερα έναν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, επηρεάζοντας άμεσα τους οικονομικούς φορείς, τα ιδρύματα, τους κοινωνικούς κανόνες και τις δομές διακυβέρνησης.

doctoralThesis

Technological policy (EL)
Economic growth and development (EL)
Innovation (EL)
Regional policy (EL)
Έρευνα και Ανάπτυξη (EL)
Καινοτομία (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Research and development (EL)
Τεχνολογική Πολιτική (EL)


2008


2015-11-17T10:42:00Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.