Η ανάπτυξη και γεωγραφική οργάνωση του δικτύου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ως τμήμα του συστήματος διοικητικής μέριμνας των ένοπλων δυνάμεων και του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η ανάπτυξη και γεωγραφική οργάνωση του δικτύου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ως τμήμα του συστήματος διοικητικής μέριμνας των ένοπλων δυνάμεων και του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας (EL)

Σύρμας, Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζονται οι διαδικασίες ανάπτυξης και γεωγραφικής οργάνωσης του δικτύου της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας ως τμήμα του συστήματος διοικητικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων και του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Ειδικότερα μελετάται η χωροθέτηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και επιχειρείται ο εντοπισμός των κύριων γεωπολιτικών, γεωοικονομικών και γεωστρατηγικών παραγόντων που έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση αυτή. Η διατριβή αυτή είναι μια θεωρητικά ενημερωμένη εμπειρική έρευνα: Ειδικότερα, επιχειρεί τη δημιουργία ενός νέου θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου που είναι βασισμένο σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού της «διαρθρωτικής προσέγγισης» στη βιομηχανική γεωγραφία (structural approach) με στοιχεία μιας γεωοικονομικής και γεωστρατηγικής προβληματικής ιδιόμορφης για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί το βασικό εννοιολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αρθρώνεται η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (case study), δηλ. η εμπειρική έρευνα της γεωγραφικής οργάνωσης και ανάπτυξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Η διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στο θέμα. Το κεφάλαιο 2 αναλύει τις διαφορετικές σχολές σκέψης που αναπτύχθηκαν στην προσπάθεια μελέτης των διαδικασιών και παραγόντων χωροθέτησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις οικονομίες της αγοράς. Αναλύεται επίσης ο ρόλος της γεωπολιτικής στη χωροθέτηση της αμυντικής βιομηχανίας. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από γεωπολιτική σκοπιά. Στο κεφάλαιο 4 εξετάζεται αναλυτικά η σημερινή αναπτυξιακή και γεωγραφική δομή της καθώς και οι βασικοί εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία της. Τέλος το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα της διατριβής.

doctoralThesis

Location schools (EL)
Geopolitics (EL)
Logistic support (EL)
History of defense industry (EL)
Ιστορία της αμυντικής βιομηχανίας (EL)
Σχολές χωροθέτησης (EL)
Hellenic forces (EL)
Defense industry (EL)
Χωροθέτηση βιομηχανίας (EL)
Διοικητική μέριμνα (EL)
Defense planning (EL)
Αμυντική βιομηχανία (EL)
Location of industry (EL)
Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις (EL)
Γεωπολιτική (EL)
Αμυντικός σχεδιασμός (EL)


2008


2015-11-17T10:42:05Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.