Συγχωνεύσεις και εξαγορές στη διεθνή αγορά ενέργειας: χρηματοοικονομική ανάλυση με σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Συγχωνεύσεις και εξαγορές στη διεθνή αγορά ενέργειας: χρηματοοικονομική ανάλυση με σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους (EL)

Τσάκαλος, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

This research examines the dependence between energy market and international financial markets, and energy firms’ stocks after firms publish mergers and acquisitions (M&As) agreements. Methodologies used were already applied to several other sectors and help us draw accurate results. The Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (A-DCC) model is used to examine the asymmetry during the recent financial crisis and Copulas (Normal and Clayton) are employed to test these results. The Event Study Analysis (ESA) leads us to safe conclusions regarding energy stocks’ reaction after energy firms publish mergers and acquisitions deals. Regarding the empirical results, the A-DCC model confirmed asymmetry and dynamic correlations. The financial contagion phenomenon exists and results are similar with earlier studies to other sectors. We also used the Normal and Clayton copulas and confirmed that copulas’ results are similar with the A-DCC results. Research applied the event study analysis (ESA) to quantify the additional financial value which is created after merger and acquisitions’ announcements. Cumulative abnormal returns found to be positive, reflecting firms growth. Therefore, after energy markets’ deregulation, energy seems to be a dynamic sector with many business opportunities. Results found to be significant and M&As are energy firms’ tool to survive against high competition.
Η παρούσα διατριβή εξετάζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της αγοράς ενέργειας και των διεθνών αγορών και μελετά την αντίδραση των ενεργειακών μετοχών έπειτα από την ανακοίνωση στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό επιχειρηματικών συμφωνιών που αφορούν τη συνέργια ενεργειακών εταιρειών. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται έχουν υιοθετηθεί σε αρκετούς τομείς της οικονομίας και βοηθούν στην καλύτερη δυνατή ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα της ασύμμετρης δυναμικής υπο-συνθήκη συσχέτισης (Asymmetric Dynamic Conditional Correlation, A-DCC) χρησιμοποιείται για να εξετάσει την ύπαρξη ασυμμετρίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης και τα υποδείγματα Normal και Clayton Copula υιοθετούνται για τον επανέλεγχο των συμπερασμάτων της πρώτης μεθόδου. Έπειτα, χρησιμοποιείται η ανάλυση των επιχειρηματικών συμβάντων, η οποία μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για την αντίδραση των μετοχών των εταιρειών ενέργειας έπειτα από τη δημοσιοποίηση συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στο χώρο της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Όσον αφορά τα εμπειρικά αποτελέσματα, η μέθοδος A-DCC μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται φαινόμενα ασυμμετρίας, καθώς και δυναμικές συσχετίσεις, οι οποίες μας οδηγούν σε ασφαλή συμπέρασμα σχετικά με την υπόθεση του φαινομένου της χρηματοοικονομικής μεταδοτικότητας. Το φαινόμενο αυτό ισχύει και τα αποτελέσματα μας ακολουθούν παλαιότερες μελέτες που αφορούσαν άλλους κλάδους. Στην επόμενη ενότητα ελέγξαμε τα προηγούμενα αποτελέσματα της μεθόδου A-DCC με τη βοήθεια των συναρτήσεων Normal copula και Clayton copula. Και οι δύο μέθοδοι μας παρείχαν ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ των δεικτών ενέργειας και των διεθνών αγορών και επιβεβαιώσαμε τα ευρήματα της προηγούμενης μεθόδου. Στη συνέχεια η διατριβή, με τη βοήθεια της ανάλυσης επιχειρηματικών συμβάντων, κατέληξε σε πολύτιμα ευρήματα, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ενδιαφερόμενων – επενδυτών, ενεργειακών ομίλων, κρατικών εταιρειών κ.α. – καθώς ποσοτικοποιεί την δημιουργία χρηματοοικονομικής αξίας έπειτα από την ανακοίνωση αντίστοιχων επιχειρηματικών γεγονότων. Έτσι, οι σωρευτικές υπερκανονικές αποδόσεις βρέθηκαν να είναι θετικές, γεγονός που μαρτυρά την ισχυροποίηση των εταιρειών αυτών και τον θετικό αντίκτυπο από την πλευρά των επενδυτών και των αγορών γενικότερα. Έτσι, η είσοδος στην αγορά ενέργειας αυτή την περίοδο, όπου οι συνολικές αξίες συμφωνιών αυξάνονται γρήγορα και έχουν αρθεί οι κρατικοί έλεγχοι στον τομέα της ενέργειας, επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος της ενέργειας εξασφαλίζει υψηλά κέρδη και επενδυτικές ευκαιρίες. Παρόλο που τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, οι Σ&Ε αποτελούν μια αναπτυσσόμενη πτυχή για τις επιχειρήσεις και οι μικρές ενεργειακές εταιρίες προσπαθούν να επιζήσουν μέσα στο ανταγωνιστικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

doctoralThesis

Ενέργεια (EL)
Asymmetric dynamic conditional correlation model (EL)
Ανάλυση επιχειρηματικών γεγονότων (EL)
Energy (EL)
Υποδείγματα Copulas (EL)
Correlation analysis (EL)
Υπόδειγμα ασύμμετρης δυναμικής υπό-συνθήκη συσχέτισης (EL)
Αναλυση συσχέτισης (EL)
Mergers and acquisitions (EL)
Copula Models (EL)
Event study analysis (EL)
Συγχωνεύσεις και εξαγορές (EL)


2012


2015-11-17T10:42:13Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.