Η ψηφιακή διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο ρόλος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η ψηφιακή διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο ρόλος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)

Σταυρόπουλος, Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. (EL)

Η ψηφιακή διδασκαλία αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο ευρείας αξιοποίησης της τεχνολογίας της Πληροφορικής με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για απομεμακρυσμένη, συνεχιζόμενη έως και δια βίου εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται: • στην ανάλυση του θεωρητικού και εκπαιδευτικού υπόβαθρου της ψηφιακής διδασκαλίας ως μοντέλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την αναδρομική, τρέχουσα Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία, • στην εξέταση της επίδρασης των τεχνολογικών καινοτομιών, στην εκπαιδευτική διαδικασία • στην παρουσίαση της πλατφόρμας ψηφιακής διδασκαλίας των εξεταζόμενων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών) με την επεξήγηση των δομών λειτουργίας της, • στην ανάπτυξη των παρεχόμενων ψηφιακών μαθημάτων:  Προπονητική, Βασικές Τεχνικές, Τακτική, Κανονισμοί Υδατοσφαίρισης στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία, Αρχές Βιβλιοθηκονομίας και Είδη Βιβλιοθηκών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΤΕΙ) Αθηνών • στην παρουσίαση των υπηρεσιών και των λειτουργιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της έρευνας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών) • στην παρουσίαση και ανάλυση της διοικητικής δομής, του οργανογράμματος και της διαχείρισης των Ακαδημαϊκών Ελληνικών Βιβλιοθηκών και τέλος • στην αξιολόγηση του ρόλου των σύγχρονων Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Σκοπός της είναι η μελέτη και η αξιολόγησή του ρόλου των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης, με την κατανόηση των πληροφοριακών αναγκών της ομάδας ψηφιακής διδασκαλίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την εξέταση του είδους και της έκτασης της χρήσης των υπηρεσιών της, ώστε να υποδειχθούν τα τρωτά σημεία της συνολικής υποδομής της, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών. Η διατριβή αποτυπώνει τις δύο όψεις της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης: από τη σκοπιά του παροχέως γνώσης (εκπαιδευτικό ίδρυμα, οργανισμός, βιβλιοθήκη κ.λπ.) και από τη σκοπιά του διδασκομένου. Αναλύεται η έννοια της ψηφιακής διδασκαλίας και αναδεικνύεται η επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατίθενται μεθοδολογίες αξιολόγησης του συνόλου λειτουργίας της ψηφιακής διδασκαλίας στα πλαίσια εκπαιδευτικών οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται η έκταση και το είδος της χρήσης των βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών από την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική κοινότητα και επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους τα μέλη της κοινότητας αυτής δεν καταλήγουν στην ευρεία αξιοποίηση των παρεχόμενων βιβλιοθηκονομικών πηγών και υπηρεσιών. Επιπλέον, εξετάζονται οι θεματολογίες που αφορούν την υποδομή και τις λειτουργίες που οφείλει να διαθέτει η σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές ψηφιακής εκπαίδευσης. Τέλος αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση και η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικών οργανισμών, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και παρουσιάζονται βραχυπρόθεσμες / μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της πορείας και της αποδοχής της από την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.

doctoralThesis

E-Learning, Digital Education, Academic Library, Higher Education, Digital Electronic Class, Asynchronous digital Education, Librarianship, Information Science (EL)
Ψηφιακή Διδασκαλία, Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Τάξη, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Βιβλιοθηκονομία, Επιστήμη Πληροφόρησης (EL)


2009


2015-11-17T10:44:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.