Ανάμεσα στις λέξεις: μέθοδοι ανάλυσης ιδεολογικά φορτισμένου λόγου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Ανάμεσα στις λέξεις: μέθοδοι ανάλυσης ιδεολογικά φορτισμένου λόγου (EL)

Μαυρίκας, Ευθύμιος - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. (EL)

Στη μελέτη αυτή διατυπώνεται μια σημασιολογική προσέγγιση για την εξόρυξη και την ανάλυση του ιδεολογικά φορτισμένου λόγου από κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή. Η προσέγγιση συνδυάζει μία ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του λόγου που χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες (CDA), με μία ποσοτική μέθοδο διατύπωσης συλλογισμών και εξόρυξης πληροφορίας βάσει οντολογιών και ημι-αυτόματης επεξεργασίας του λόγου. Η βασική εφαρμογή της προσέγγισης συνίσταται στην ανάλυση του μαρξιστικού λόγου, όπως παρουσιάζεται στη διαδικτυακή θεματική συλλογή Marxists Internet Archive (http://www.marxists.org/) με περιεχόμενο άνω των 15.000 κειμένων. Στόχος της εφαρμογής είναι η ανάδειξη ενός εννοιολογικού μοντέλου το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ταξινόμηση αγνώστων κειμένων με ιδεολογικά κριτήρια.

doctoralThesis

Mining (EL)
Discourse (EL)
Λόγος (EL)
Ontology (EL)
Γλωσσολογία (EL)
Ideology (EL)
Συλλογή (EL)
Linguistics (EL)
Εξόρυξη (EL)
Οντολογία (EL)
Ιδεολογία (EL)
Corpus (EL)


2010


2015-11-17T10:44:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.