Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Yδρόμυλοι της Λέσβου (EL)

Αξιώτης, Ευθύμιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. (EL)

Στην Λέσβο στα 1890 λειτουργούσαν 290 υδρόμυλοι. Στην εργασία μελετήθηκε ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής 216 υπαρχόντων μνημείων. Επιι πλέον μελετήθηκε ο τρόπος διαχείρησης του ύδατος και οι ιστορικές συνιστώσες στην πορεία του χρόνου. Προτείνεται ένα εύχρηστο εργαλείο κατηγοριοποίησης των υδρομύλων του Ελλαδικού χώρου, στηριγμένο στην αφθονία του προσφερόμενου υλικού. In Lesbos there were about 260 watermills (1890). In this work we discuss for about 216 monuments and propose a usefull classification of them.

doctoralThesis

Watermachines (EL)
Υδροκίνητες εγκαταστάσεις (EL)


2008


2015-11-17T10:44:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.