Επιλογή θέσεων προς εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο δήμο Πολιχνίτου Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Επιλογή θέσεων προς εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο δήμο Πολιχνίτου Λέσβου (EL)

Παλαιολόγου, Παλαιολόγος - Αντώνιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Στην διπλωματική αυτή εργασία, βασικός σκοπός είναι να βρεθεί μια κατάλληλη περιοχή στον δήμο Πολιχνίτου Λέσβου, ώστε να εγκατασταθεί εκεί ένα αιολικό πάρκο, που με τις ενδογενείς φυσικές δυνάμεις της περιοχής θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο δήμος να εισάγει καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού από άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια, για πολλούς λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 10% - 15% των τοπικών αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως η μείωση της εξάρτησης του δήμου είναι το ζητούμενο και το εφικτό με τα τεχνολογικά μέσα της εποχής, και αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε δημιουργώντας ένα αιολικό πάρκο. Αν σχεδιαστεί σωστά και λειτουργήσει χωρίς προβλήματα, θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό πόσο των χρημάτων για τους κατοίκους της περιοχής που δαπανούνταν μέχρι τώρα για ηλεκτρικό ρεύμα.Πέρα όμως από τους οικονομικούς λόγους, υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί λόγοι, που ίσως να είναι και οι σημαντικότεροι όλων. Στην Λέσβο λειτουργεί ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να εκκρίνονται και να διοχετεύονται υπερβολικοί ρύποι από την λειτουργία του σε όλη την Λέσβο. Πέρα από την ρυπογόνο επίδραση του εργοστασίου στο περιβάλλον, αποτελεί και κίνδυνο για την δημόσια υγεία των κατοίκων της Μυτιλήνης. Το ζητούμενο όποτε θα ήταν, με τις δυνατότητες των περιφερειακών νησιωτικών δήμων να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση.Για να επιτευχθούν όμως οι δυο στόχοι που θέσαμε παραπάνω, που είναι η οικονομία για τους δήμους και τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να υπάρξει ένας λεπτομερής σχεδιασμός των στόχων και των προθέσεων μας για το αιολικό πάρκο, καθώς και συνεκτίμηση κάθε παράγοντα που μπορεί να εμπλακεί και να επηρεάσει την λειτουργία του, και κάθε αποτελέσματος που θα δημιουργήσει μια εγκατάσταση τέτοιου μεγέθους σε ένα δήμο όπως αυτός του Πολιχνίτου. Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και τεχνικοοικονομικοί παράγοντες είναι αυτοί που πρέπει να μελετηθούν και αναλυθούν.

masterThesis

Wind (EL)
Ανεμογεννήτριες (EL)
Αιολικό πάρκο (EL)
Aiolic power (EL)
Wind turbines (EL)
Άνεμος (EL)


2005


2015-11-18T08:41:23Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.