Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχείριση κινδύνων στην Αχαϊα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχείριση κινδύνων στην Αχαϊα (EL)

Αγουρόγιαννης, Παναγιώτης - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Δημιουργία Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για την μελέτη και απεικόνιση φυσικών κινδύνων στο νομό Αχαίας με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική).

masterThesis

GIS (EL)
Geography (EL)
Geodatabase (EL)
Cartography (EL)
Fires (EL)
Natural Dizasters (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
Φυσικές καταστροφές (EL)
Αχαΐα (EL)
Δασικές Πυρκαγές (EL)
ΣΓΠ (EL)
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων (EL)


2013


2015-11-18T08:41:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.