Τροχαία ατυχήματα στο νησί της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Τροχαία ατυχήματα στο νησί της Λέσβου (EL)

Βάκα, Ασπασία - Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο διεκπεραίωσης του κύκλου σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στο Σχεδιασμό του Χώρου» του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία μίας Βάσης δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα του νησιού για την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2004 έως και 31 Αυγούστου 2012. Στην συνέχεια τα τροχαία ατυχήματα θα οπτικοποιηθούν και θα γίνει μελέτη τους στατιστικά αλλά και χωρικά, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης τους.

masterThesis

Τροχαία ατυχήματα (EL)
Lesvos (EL)
Road network (EL)
Οδικό δίκτυο (EL)
Λέσβος (EL)
Accidents (EL)


2013


2015-11-18T08:41:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.