Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής γεωαναζήτησης σε περιβάλλον έξυπνων κινητών συσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής γεωαναζήτησης σε περιβάλλον έξυπνων κινητών συσκευών (EL)

Μιχαλάκης, Δημήτριος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η ανάπτυξη της Πληροφορικής και ιδιαίτερα η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής μας ζωής είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αναβάθμιση των επιστημονικών μας γνώσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων. Από όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος και ο ευαίσθητος χώρος της Εκπαίδευσης, ως ο πιο ζωντανός ιστός του κοινωνικού συνόλου, ο οποίος μέσω της ηλεκτρονικής και φορητής μάθησης ευαισθητοποιεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες. Η σημασία των γεωγραφικών πληροφοριών και η ολοένα και περισσότερο χρήση των χωρικών βάσεων δεδομένων, ως σημείο αιχμής της επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη διείσδυση των τεχνολογιών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής και της επιστήμης της Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές κοινότητες. Η χρήση του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης είχε ως αποτέλεσμα την επίδειξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τους μαθητές και την υιοθέτηση πιο εύκολα μεθόδων εξερεύνησης και προστασίας του Περιβάλλοντος. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναπτύχθηκε ένα ανοικτό – δυναμικό εκπαιδευτικό παιχνίδι Γεωαναζήτησης, μιας σύγχρονης εκδοχής του κλασσικού παιχνιδιού «Το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού», με τίτλο GeoMytilene μέσω της προγραμματιστικής πλατφόρμας Android για έξυπνες κινητές συσκευές. Όλο αυτό το εγχείρημα, πραγματώθηκε στα πλαίσια της κινητής μάθησης και ανέπτυξε και καλλιέργησε στους μαθητές το αίσθημα της Περιβαλλοντικής Συνείδησης.
The development of Information and particularly the use of new technologies in all areas of our socio-economic life resulted in the improvement of living conditions and the upgrade of our scientific knowledge to address the most significant problems. From all this technological revolution could not stay unaffected and the sensitive area of education, as the most living tissue of society, who through electronic and mobile learning sensitizes, develops and fosters environmental awareness to students and future citizens. The importance of geographical information and the increasingly use of spatial databases as a tipping point for scientific research in recent years has resulted in the rapid penetration of the technologies of Geographic Information Systems (GIS) and the Geoinformatics science in the educational communities. The use of Global Positioning System (GPS) has resulted in the demonstration of particular interest from students and adoption easier methods of environmental protection. This thesis developed an open - potential educational game of Geocaching, a modern version of the classic game “The Treasure Hunt”, entitled GeoMytilene through the Android application programming platform for Smartphones. This whole project was implemented in the context of mobile learning and has developed and cultivated in students a sense of environmental awareness.

masterThesis

Geographic Information Systems (EL)
Γεωαναζήτηση (EL)
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (EL)
Περιβαλλοντική συνείδηση (EL)
GPS (EL)
Έξυπνες κινητές συσκευές (EL)
GeoMytilene (EL)
Android (EL)
Open-potential (EL)
Smartphones (EL)
Εκπαιδευτικό παιχνίδι (EL)
Environmental awareness (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
Educational game (EL)
Γεωπληροφορική (EL)
Mobile learning (EL)
Κινητή μάθηση (EL)
Geoinformatics (EL)
Geocaching (EL)


2014


2015-11-18T08:41:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.