Ο Μόλυβος Λέσβου στο χώρο και στο χρόνο: εκπαιδευτική εφαρμογή για μαθητές Ε΄ & ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ο Μόλυβος Λέσβου στο χώρο και στο χρόνο: εκπαιδευτική εφαρμογή για μαθητές Ε΄ & ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου (EL)

Βάλεσης, Αντώνης - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την χωρική εξέλιξη της πόλης του Μολύβου του νομού Λέσβου και τους παράγοντες, που την καθόρισαν. Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στοχεύει στο να αναπτύξει την κριτική ικανότητα των μαθητών και να τους κάνει να κατανοήσουν με παιδαγωγικά ευχάριστο τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο τις διαδικασίες διαμόρφωσης μιας πόλης.

masterThesis

Molyvos, Lesbos island (EL)
Primary education (EL)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Media programms in education (EL)
Μόλυβος Λέσβου (EL)
Audio-visual education (EL)
Εκπαιδευτική εφαρμογή (EL)
Εκπαιδευτικό υλικό (EL)


2014


2015-11-18T08:41:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.