Ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Αλοννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Αλοννήσου (EL)

Τζιάκα, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. "Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού", Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. (EL)

This study surveys the Status Quo of Diving Tourism in Hellas.The objective regards the effort to develop and further Diving Tourism in Hellas. This can be achieved through the creation of the Marine – Diving Park in the surrounding area of the island of Alonissos. As far as the searching part of this study is concerned, it researches and investigates how satisfied Scuba-Diver Tourists are, by the diving product that is presently and currently offered, in Hellas.
Η παρούσα μελέτη διερευνά το καθεστώς του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα.Ο αντικειμενικός στόχος της εργασίας είναι η προσπάθεια για ανάπτυξη, ανάδειξη κι αναβάθμιση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα πρότυπο σχέδιο δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στην περιοχή της Αλοννήσου. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της παρούσης εργασίας, η έρευνα προσανατολίζεται και εξετάζει τον βαθμό ικανοποίησης των τουριστών αυτοδυτών από το καταδυτικό προϊόν που προσφέρεται στην Ελλάδα.

masterThesis

Τουρισμός στην Αλόννησο δυνατότητες και προοπτικές (EL)
Marine diving parks (EL)
Scuba divers tourists (EL)
Καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα (EL)
Καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια μουσεία νομοθεσία (EL)
Στατιστικά στοιχεία για δύτες (EL)
Diving tourism (EL)
Diving destinations (EL)
SCUBA Diving (EL)
Δημιουργια καταδυτικού πάρκου και υποβρυχίου στην Αλόννησο (EL)
Διεθνής καταδυτικός τουρισμός (EL)


2012


2015-11-18T09:02:52Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.