Ο δορυφόρος λογαριασμός του τουρισμού, η παγκόσμια και ευρωπαϊκή περίπτωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Ο δορυφόρος λογαριασμός του τουρισμού, η παγκόσμια και ευρωπαϊκή περίπτωση (EL)

Ελευθεριάδης, Χρήστος Κωνσταντίνος - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Ο Δορυφόρος Λογαριασμός του Τουρισμού εξετάζει το τουριστικό φαινόμενο από την πλευρά ζήτησης, για να υπερκεράσει το πρόβλημα που δημιουργεί η ανομοιογένεια του τουριστικού προιόντοςχωρίζοντας τη ζήτηση σε δύο βασικά σύνολα, την τουριστική κατανάλωση και την τουριστική ζήτηση εντοπίζει τα επιμέρους υποσύνολα με τα οποία καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο αντικείμενο. με τη συσχέτιση αυτών δημιουργούναι δύο νέα διαφορετικά και συμπληρωματικά σύνολα η τουριστική βιομηχανί ακια οικονομία. τα δύο τελευταία χωρίζονται σε άμεσα και έμμεσα επιδρόντα στο ΑΕΠ. Αναλύονται επίσης οι φόροι που προέρχονται από εισοδήματα λόγω εργασίας στον τουρισμό και οι φόροι ιδιοκτησίας. Οι ΔΛΤ δίνουν και αποτελέσματα απασχόληση στο βασικό και στον ευρύτερο τουριστικό τομέα.η έρευνα των ΔΛΤ ποσοτικοποιεί όλες τις πτυχές της τουριστικής ζήτησης.

masterThesis

Tourism (EL)
Τουρισμός (EL)
Τουριστική Κατανάλωση (EL)
Απασχόληση (EL)
Employment (EL)
Δορυφόρος Λογαριασμός (EL)
Tourism demand (EL)
Satelite Account (EL)
Tourism Consumption (EL)
Τουριστική ζήτηση (EL)


2003


2015-11-18T09:03:06Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.