Τουρισμός προσβασιμότητας: μελέτη περίπτωσης Ελλάδας-Γερμανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Τουρισμός προσβασιμότητας: μελέτη περίπτωσης Ελλάδας-Γερμανίας (EL)

Κόρακα, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Η ζήτηση για τον τουρισμό προσβασιμότητας πρόκειται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με ραγδαίο ρυθμό. Η νέα αυτή μορφή τουρισμού αποτελεί πρόκληση για την διεθνή κοινότητα, καθώς καλείται να διαμορφώσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν μεγάλες αποκλείσεις από χώρα σε χώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια μελετάται η εφαρμογή ενός πιλοτικού Σχεδίου, το οποίο θα δημιουργήσει μια Πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Η δημιουργία και λειτουργία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων πρόκειται να συμβάλει στη καθιέρωση κοινών ορισμών και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, βασισμένη σε μια δειγματιληπτική έρευνα των γερμανικών αρχών. Αντιπαραθέτει ακόμα την κατάσταση που επικρατεί σε Ελλάδα και Γερμανία και καταλήγει στο ότι η προσαρμογή στις αυξανόμενες ανάγκες της συγκεριμενης ομάδας έχει πολλαπλά οφέλη, καθως αποτλεί απόδειξη κοινωνικής πολιτικής και μπορεί να αποφερεί σημαντικά οικονομικά κέρδη.
According to several estimations, the demand for accessible turism is going to increase enormously in the following years. The world community faces a great challenge, as it needs to adjust the existing tourism product to the needs of people with disabilities. At this stage there are big differences between the European countries and many obstacles to overcome, among them the lack of common definitions. The European Project OSSATE aims in establishing common rules for the european countries and in creating a database, which will provide tourists with disabilities accurate information in regards to destinations, facilities, attractions and tourism activities. The database will be released in 2007 and is a very ambitious effort, undertaken by several state authorities, Universities and private companies.It is proven that countries which will become more friendly towards people with disabilities and modify their product, in order to accommodate the special needs of this group, will have many long term benefits, ensuring a better welfare policy and high economic profits.

masterThesis

Μελέτη περίπτωσης (EL)
OSSATE Project (EL)
Τουρισμός προσβασιμότητας (EL)
Άτομα με αναπηρία (EL)
Τεχνικές προδιαγραφές (EL)
People with disabilities (EL)
Σχέδιο ΟSSATE (EL)
Accessible tourism (EL)
Swot analysis (EL)
Universal design (EL)


2006


2015-11-18T09:03:07Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.