Οι νέες τάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού στους ορεινούς όγκους: μελέτη περίπτωσης του εναλλακτικού τουρισμού στο νομό Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Οι νέες τάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού στους ορεινούς όγκους: μελέτη περίπτωσης του εναλλακτικού τουρισμού στο νομό Γρεβενών (EL)

Μπούκας, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών μέσα από τις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού και περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Χωρίζεται σε δύο μέρη: Το θεωρητικό και το πρακτικό. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται και εξηγεί διάφορες έννοιες όπως την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, τον εναλλακτικό και τον μαζικό τουρισμό. Παράλληλα θα εξηγήσουμε για ποιους λόγους τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή του τουριστικού κοινού προς τις νέες μορφές τουρισμού και θα γίνει σύγκριση των μορφών αυτών τουρισμού με τον μαζικό τουρισμό. Μέσα από τη σύγκριση αυτή θα δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αυτών μορφών Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφέρουμε όλες τις μορφές εκείνες του τουρισμού που εφαρμόζονται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας (ή που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν) ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να οδηγήσουμε τις ορεινές περιοχές και κυρίως τις υπανάπτυκτες προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μερικές από τις μορφές που θα εξετάσουμε είναι ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός περιπέτειας κλπ. Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με την τοπική τουριστική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις που επιφέρει η κάθε ανάπτυξη στο περιβάλλον. Οι πρώτες υποενότητες του κεφαλαίου αυτού εξετάζουν θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, τη συνεισφορά των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής, τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για τη σωστή ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε ευαίσθητες οικολογικά διαφορές και γενικότερα ασχολούνται με τη σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος. Το κεφάλαιο τρία ολοκληρώνεται με την παρουσιάση προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και ελληνικών που αξιοποιήθηκαν, εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον ελλαδικό χώρο με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών αγροτικών περιοχών. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας θα ασχοληθούμε με μια συγκεκριμένη μορφή τουρισμού τον αγροτουρισμό, με τη διαφορά όμως ότι θα δούμε τον αγροτουρισμό μέσα από μια διαφορετική σκοπιά. Θα δούμε δηλαδή πώς τον τελευταίο καιρό ο αγροτουρισμός συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και έχει μετατραπεί σε «νέο πρότυπο διακοπών». Στο δεύτερο μέρος εξειδικεύεται το θεωρητικό μέρος στον ορεινό όγκο του νομού Γρεβενών και γενικότερα στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Η διαχείριση είναι το κλειδί που θα οδηγήσει στην επιτυχία του σχεδίου και απαιτείται ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των φορέων. Η ανάλυση SWOT της περιοχής δίνει σημαντικά συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξεταζόμενης περιοχής και βάση αυτών των γίνονται προτάσεις και οργανώνεται το νέο τουριστικό σχέδιο.

masterThesis

Εναλλακτικός τουρισμός (EL)
Alternative tourism (EL)
Agrotourism (EL)
Οικοτουρισμός (EL)
Αγροτουρισμός (EL)
Grevena (EL)
Γρεβενά (EL)
Ecotourism (EL)
Φέρουσα ικανότητα (EL)


2005


2015-11-18T09:03:08Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.