Η τουριστική εικόνα Αθήνας πριν και μετά Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Η τουριστική εικόνα Αθήνας πριν και μετά Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (EL)

Πανταζή, Αικατερίνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Η τουριστική εικόνα της Αθήνας πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004» προβάλλει την πορεία της πόλης Αθήνας το διάστημα πριν και μετά την διοργάνωση και την φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων και τις προσπάθειες που έγιναν για μετεξέλιξη της εικόνας του αστικού της τοπίου. Επιπρόσθετα αντιπαραθέτει την πρότερη εικόνα της πόλης με τη σημερινή. Τέλος εξετάζει τις απόψεις και τις θέσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ερωτήθηκαν σχετικά με την εν λόγω περιοχή και αποτυπώνει τα προβλήματα και τις περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξής της πόλης.Αναλυτικότερα γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των διαφόρων τουριστικών εννοιών που έχουν συνάφεια με το θέμα. Διερευνώνται οι έννοιες της εικόνας και της διαμόρφωσής καθώς επίσης και της σημασίας της. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τουριστικό προορισμό, στην εικόνα και τα χαρακτηριστικά του και επιχειρείται η διερεύνηση των τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ειδικότερα της Αθήνας. Κατόπιν ακολουθεί η παρουσίαση της διακίνησης του τουριστικού προϊόντος, η τουριστική και Ολυμπιακή εικόνα της Αθήνας.Εν συνεχεία, παρατίθεται η έρευνα πάνω στο θέμα της τουριστικής εικόνας της πόλης πριν και μετά την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και αναλύονται οι απόψεις και οι θέσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με παράλληλη παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας και της ανάλυσής της. Τέλος ακολουθεί η ενότητα των συμπερασμάτων και η ανάλυσή τους σε σχέση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα.

masterThesis

Tourism (EL)
Transportation (EL)


2005


2015-11-18T09:03:09Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.