Αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων του Πυργίου διαμέσου τουριστικής ερμηνείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων του Πυργίου διαμέσου τουριστικής ερμηνείας (EL)

Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος - Αντώνιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης του χωριού Πυργί, στα νότια της Χίου, καθώς και όλων των πολιτιστικών και φυσικών πόρων του. Ανήκει στα Μαστιχοχώρια Χίου, δηλαδή τα χωριά που παρήγαγαν και παράγουν μαστίχα, όπου ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια αναπτύχθηκαν τοιχισμένοι οικισμοί για να διαφυλάξουν την πολύτιμη αυτή αγροτική παραγωγή από πειρατικές επιδρομές. Εκτός της μαστίχας, σημαντική είναι η τεχνοτροπία ανάγλυφης διακόσμησης εξωτερικών επιφανειών (Ξυστά) και ο τειχισμένος αγροτικός οικισμός του Πυργίου. Αυτοί οι οικισμοί διασώζονται μέχρι και σήμερα και η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών για την απόλαυση και το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον του επισκέπτη.Η τουριστική ανάδειξη των διακριτών χαρακτηριστικών έγινε με βάση τις τεχνικές, μεθόδους και εφαρμογές της τουριστικής ερμηνείας πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς ή απλά ερμηνεία πολιτιστικής κληρονομιάς (heritage interpretation)’ και με βάση αυτή τη μέθοδο αναλύθηκαν και οι υπόλοιποι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι του Πυργίου. Η παρούσα προσέγγιση επιχειρήθηκε στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (heritage tourism) o οποίος αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού (alternative tourism). Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην τουριστική ερμηνεία ως έννοια και αναλύει έννοιες όπως την διαχείριση πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς, τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων (heritage management) και οι συνιστώσες του, τη σημαντικότητα της ερμηνείας στον τουρισμό κ.α. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετάει την εφαρμογή της ερμηνείας τουριστικών πόρων τη Τουριστική Εικόνα του κάθε μέρους, τη σημαντικότητα των πόρων κάθε τόπου, τα ερμηνευτικά προϊόντα στον τουρισμό και τέλος τις βασικές αρχές σχεδιασμού ερμηνευτικών προϊόντων. Το τρίτο περιέχει θέματα όπως την ιστορία του Πυργίου και τα αρχιτεκτονικά-πολεοδομικά του χαρακτηριστικά, τα διακριτά χαρακτηριστικά και την αποτίμηση της σημαντικότητας των πόρων του. Ακόμα αναλύεται ο σχεδιασμός του ολιστικού τουριστικού προϊόντος και ο σχεδιασμός ερμηνευτικών φυλλαδίων με θέμα την παραγωγή και κατεργασία μαστίχας και την κατασκευή ξυστών.

masterThesis

Tourism (EL)
Τουρισμός (EL)
Ερμηνευτική (EL)
Φυσικός (EL)
Hermeneutics (EL)
Ερμηνεία (EL)
Interpretation (EL)
Natural (EL)
Cultural (EL)
Πολιτιστικός (EL)


2005


2015-11-18T09:03:10Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.