Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εκτίμηση επιδόσεων: η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στη Μύκονο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εκτίμηση επιδόσεων: η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στη Μύκονο (EL)

Παπανικολάκη, Ειρήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Ο τουρισμός αποτελεί πλέον μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης υπήρξε ραγδαία καθώς από το 1950 μέχρι το 1994 ο διεθνής τουρισμός αυξήθηκεσχεδόν 20 φορές, ξεπερνώντας τις 528 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ αναμένεται νααποτελέσει την σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στον 21° αιώνα. Ηοικονομική σπουδαιότητα του τουρισμού πιστοποιείται από την εξέλιξη τηςσυμμετοχής του στο παραγόμενο προϊόν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,στην απασχόληση, στις επενδύσεις και στα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη. ΣτηνΕλλάδα, ο τουρισμός αποτελεί ένα ισχυρό κλάδο με δυναμική ανάπτυξη καικαθοριστική συμβολή στην εθνική οικονομία, με ποσοστό συμμετοχής στο Α.Ε.Π. περισσότερο από 10% και με διαρκείς ανοδικές τάσεις, μεσυναλλαγματικά έσοδα περισσότερα από τη συνολική αξία των εξαγωγών όλων των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, με αύξηση απασχόλησης μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλον τομέα, με προσφορά εργασίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάλογες προσδοκίες σε πολλές χώρες και περιφέρειες, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες.Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί υπό ορισμένεςπροϋποθέσεις να συμβάλλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση, προκαλώντας όμως σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του τοπικού περιβάλλοντος, τόσο φυσικού όσο και δομημένου. Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας και η σταδιακή μετατροπή πολλών περιοχών σε τουριστικά θέρετρα με μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων, στάθηκευπεύθυνη και για την πρόκληση μιας σειράς αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικέςκοινωνίες και περαιτέρω στο τοπικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια άρχισε νασυνειδητοποιείται ότι η υποβάθμιση αυτή απειλεί την ίδια την βιωσιμότητα τουτουριστικού προϊόντος και στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η διαφύλαξη της περιβαλλοντικής ποιότητας.

masterThesis

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (EL)
Εκτίμηση επιδόσεων (EL)
Sustainable tourist development (EL)
Performance measurement (EL)


2004


2015-11-18T09:03:12Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.