Τουρισμός στη Μεσόγειο και ενδομεσογειακές τουριστικές ροές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Τουρισμός στη Μεσόγειο και ενδομεσογειακές τουριστικές ροές (EL)

Ζωγράφου, Ειρήνη - Θεόδωρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η τουριστική κατάσταση και η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στις χώρες της Μεσογείου. Στη μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκαν οι μεσογειακές χώρες της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες προσφέρουν πανομοιότυπο βασικό τουριστικό προϊόν, με σκοπό τη σύγκριση της τουριστικής τους κατάστασης αλλά και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τουριστικές ροές μεταξύ των δύο χωρών. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τυχαία δειγματοληψία από την οποία προέκυψε δείγμα πενήντα (50) ατόμων, συγκεκριμένα εικοσιπέντε (25) Ελλήνων τουριστών και εικοσιπέντε (25) Ισπανών. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες να ταξιδέψουν στην Ισπανία και το αντίστροφο, ποια εποχή του χρόνου κυρίως προτιμούν να ταξιδεύουν, η αξιολόγηση των διάφορων πτυχών του τουριστικού προϊόντος της χώρας που επισκέφτηκαν, σε τι είδους κατάλυμα διέμειναν, ποιος αποτελεί τον αγαπημένο τους τουριστικό προορισμό εντός των συγκεκριμένων χωρών κ.α. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πολιτισμός και η κουλτούρα των εν λόγω χωρών αποτέλεσε το ισχυρότερο κίνητρο των τουριστών όσον αφορά την επίσκεψη τους στους συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι Έλληνες του δείγματος, σε αντίθεση με τους Ισπανούς, προτιμούν την εποχή του φθινοπώρου και της Άνοιξης για να ταξιδέψουν στην Ισπανία ενώ οι Ισπανοί προτιμούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσον αφορά την αξιολόγηση πτυχών του τουριστικού προϊόντος των δύο χωρών, για ακόμη μια φορά ο πολιτισμός κατακτά την πρώτη θέση, αφού η πλειοψηφία των τουριστών του δείγματος δήλωσε ενθουσιασμένη με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας που επισκέφτηκαν. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως η πλειοψηφία των Ελλήνων την τελευταία φορά που επισκέφτηκε την Ισπανία διέμεινε σε ξενοδοχεία τεσσάρων (4) και πέντε (5) ενώ η πλειοψηφία των Ισπανών διέμεινε σε ξενοδοχεία μέχρι τριών (3) αστέρων με ένα μεγάλο ποσοστό να διαμένει σε συγγενείς και φίλους. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως η Αθήνα και η Βαρκελώνη αποτελούν τους πιο αγαπημένους προορισμούς για τις δύο ομάδες του δείγματος. Τέλος, άξιο αναφοράς αποτελεί το ότι, σε αντίθεση με τους Ισπανούς τουρίστες του δείγματος, οι Έλληνες τουρίστες βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά την ομιλία και τη γραφή της ισπανικής γλώσσας. Στο τέλος της ανάλυσης των διαγραμμάτων του ειδικού μέρους, παρουσιάζονται σε εκτενές πλαίσιο τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο τέλος της μελέτης αναφέρονται βασικά γενικού περιεχομένου συμπεράσματα τα οποία αποτελούν έμμεσα προτάσεις τουριστικής πολιτικής για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και προτάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων του μέλλοντος.

masterThesis

Mediterranean (EL)
Tourist flows (EL)
Ενδομεσογειακές τουριστικές ροές (EL)
Μεσόγειος (EL)
Τουριστική ανάπτυξη στη Μεσόγειο (EL)
Ισπανία (EL)
Spain (EL)


2011


2015-11-18T09:03:12Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.