Το Γήρας ου γαρ μόνον έρχεται. Αναπαραστάσεις της λεγόμενης Τρίτης ηλικίας και της Σεξουαλικότητας της.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Γήρας ου γαρ μόνον έρχεται. Αναπαραστάσεις της λεγόμενης Τρίτης ηλικίας και της Σεξουαλικότητας της. (EL)

Μπίτη, Ευαγγελία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Third age (EL)
Ηλικία (EL)
Τρίτη ηλικία (EL)
Older people (EL)
Sexuality (EL)
Σεξουαλικότητα, (EL)
Φύλο (EL)
Ηλικιωμένοι (EL)
Sex/gender (EL)
Age (EL)


2008


2015-11-18T10:03:27Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.