Χωρικές έμφυλες ταυτότητες στις πόλεις του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧωρικές έμφυλες ταυτότητες στις πόλεις του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα (EL)

Ευθυμιάδου, Μελπομένη - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Consumption (EL)
Prostitution (EL)
Public space (EL)
Κοινωνικότητα (EL)
Ιδιωτικός χώρος (EL)
Πορνεία (EL)
Sociability (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Δημόσιος χώρος (EL)
Κατανάλωση (EL)
Private space (EL)


2011


2015-11-18T10:03:30Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.