Το δώρο της ζωής : υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ωάρια και αναταλλαγή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο δώρο της ζωής : υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ωάρια και αναταλλαγή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (EL)

Λιγνού, Άννα - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Maternity (EL)
Genetic continuity (EL)
Ανταλλαγή (EL)
Νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής (EL)
Parenthood (EL)
Αλτρουισμός (EL)
Φεμινισμός (EL)
Μητρότητα (EL)
Altruism (EL)
Οικιακότητα (EL)
Re-formulation of kinship (EL)
Gendered stereotypes (EL)
Γονεϊκότητα (EL)
Gift exchange (EL)
Μετασχηματισμός συγγένειας (EL)
Feminism (EL)
Domesticity (EL)
Δώρο (EL)
Αιματοσυγγένεια (EL)
Έμφυλα στερεότυπα (EL)


2010


2015-11-18T10:03:33Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.