Φύλο, Χώρος, Εργασία : γυναίκες Disk Jockeys στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦύλο, Χώρος, Εργασία : γυναίκες Disk Jockeys στην Ελλάδα (EL)

Ζεϊμπέκης, Αντώνιος - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Women (EL)
Κέρασμα (EL)
Εξουσία (EL)
Χώρος,dj (EL)
Power,symbols (EL)
Γυναίκες,πολιτισμικά σύμβολα, (EL)
Disk jockey (EL)
Εργασία (EL)
Identity (EL)
Greece,female (EL)
Work,relationships (EL)
Cultural (EL)


2012


2015-11-18T10:03:34Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.