Παράδοση, ένδυμα και πρακτικές της μνήμης στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού συλλόγου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Παράδοση, ένδυμα και πρακτικές της μνήμης στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού συλλόγου (EL)

ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Μελέτη της παράδοσης και του ενδύματος μέσω ενός τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, μέσω της μνήμης και των τελετουργικών συμβόλων

masterThesis

Ενσώματες Πρακτικές (EL)
Cultural Society (EL)
Ένδυμα (EL)
Τελετουργία (EL)
Embodied Practices (EL)
Dress (EL)
Πολιτιστικός Σύλλογος (EL)
Tradition (EL)
Μνήμη (EL)
Memory (EL)
Ritual (EL)
Παράδοση (EL)


2013


2015-11-18T10:03:36Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.