"Από την ποιητική του πόνου στην αίσθηση της ηδονής". Ερωτικός πόνος, σώμα και επιθυμία στις πρακτικές του BDSM.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

"Από την ποιητική του πόνου στην αίσθηση της ηδονής". Ερωτικός πόνος, σώμα και επιθυμία στις πρακτικές του BDSM. (EL)

Χαλκίδου, Ασπασία - Σοφοκλής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Το BDSM διαπλέκει με σύνθετο τρόπο ιστορίες για το σώμα, φαντασιώσεις για την άσκηση εξουσίας και την απώλειάς της και προσωπικές εκδοχές για την επιθυμία, στο πολύμορφο οικοδόμημα της σεξουαλικότητας. Η λέξη κλειδί για την κατανόηση του είναι η δραματοποίηση ή ακόμα καλύτερα η θεατρικοποίηση της ερωτικής πράξης, στοιχείο που ενισχύεται από την προσυμφωνημένη ανάληψη και επιτέλεση ρόλων ή ακόμα και διαλόγων, συχνά, από την χρήση φετιχιστικών αντικειμένων και ενδυμάτων που εμπλουτίζουν την αναπαράσταση, αλλά και από την ταυτόχρονη επίγνωση των παρτενέρ ότι η επιτέλεση ενός ρόλου αρχίζει και τελειώνει στα πλαίσια της “σκηνής” ή, στην περίπτωση των ελάχιστων σχέσεων 24/7, στα πλαίσια της σχέσης με τον ερωτικό σύντροφο.Μέσα από την ανάλυση προφορικών συνεντεύξεων από άτομα με BDSM πρακτικές, εξετάζεται το περιεχόμενο της έννοια της ερωτικής επιθυμίας και του τρόπου με τον οποίο αυτή εκδηλώνεται και οριοθετείται, συσχετιζόμενη με έννοιες και πρακτικές που “παραδοσιακά” είθισται να παρουσιάζονται σε αντιδιαστολή με αυτή, όπως ο σωματικός πόνος, ο λεκτικός ή πρακτικός εξευτελισμός, η υποταγή, ο περιορισμός και η πειθαρχεία. Επίσης, κεντρική θέση στο λόγο των συνεντευξιαζόμενων κατέχει η συνειδητή επιτελεστικότητα των ρόλων (role play) που μπορούν να υπάρχουν σε μια BDSM σχέση ή ερωτική πράξη και γενικότερα όλο το “τελετουργικό” και το “στήσιμο” της σκηνής ως άμεσα συσχετιζόμενο με τον συναινετικό και από κοινού επιθυμητό χαρακτήρα των πρακτικών. Πεποιθήσεις σχετικά με το σώμα, τη χρήση του και τα όρια του καθώς επίσης και ζητήματα ταυτότητας είναι κυρίαρχα στις αναζητήσεις αυτής της έρευνας.
BDSM practices intermingles with a complex way narratives about the body, fantasies about the use of power and its loss and personal versions of the desire, in the multiform building of sexuality. The key word for its comprehension is the dramatization or better yet the theatricality of an erotic action. This element is strengthened by the prearranged undertaking and performance of roles or even dialogues, often, from the use of fetish objects and clothing which enrich the representation. It is also enriched by the awareness of the partners that the realisation of role begins and finishes in the frames of the scene or, in the case of rare relations 24/7, in the frames of the relation with the erotic partner. While oral interviews of individuals with BDSM practices is analysed, the content of the significance of erotic desire is examined. It is also viewed the way the desire is expressed and delimited, connected to concepts and practices that “traditionally'” are used in order to be applied , in contradiction to the bodily pain, the verbal or practical humiliation, submission, restriction and discipline. Also, the main point of the narrative of the interviewees includes the conscious performativity of the roles (role play) which can exist in a BDSM relation or in the erotic action. In general the “ritual'” and the “performance” of the scene is directly connected to the consensus and joint desirable content of these erotic practises. Aspects of the body, how it is used and its limits, as well as matters of identity are sovereign in the inquiries of this research.

masterThesis

Ερωτική επιθυμία (EL)
Ερωτικός πόνος (EL)
BDSM (EL)
Σαδομαζοχισμός (EL)
Erotic pain (EL)
Erotic desire (EL)
Sadomasochism (EL)


2006


2015-11-18T10:03:39Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.