Αντισύλληψη και σεξουαλικότητα των νέων γυναικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Αντισύλληψη και σεξουαλικότητα των νέων γυναικών (EL)

Δημητροπούλου, Δέσποινα - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Η παρούσα έρευνα λαμβάνοντας υπόψη της τα σημερινά κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα στρέφει το ενδιαφέρον της στην ετεροφυλόφιλη γυναικεία σεξουαλικότητα. Η έμφαση δίνεται στους τρόπους με τους οποίους τα δρώντα υποκείμενα διαχειρίζονται τα σώματά τους και τις σεξουαλικές τους επιθυμίες. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους, οι γυναίκες συγκροτούν τη σεξουαλικότητά τους με βάση τις επιθυμίες τους, καθώς και στο ρόλο της αντισύλληψης στη σεξουαλική τους ζωή. Επίσης, διερευνάται κατά πόσο οι σεξουαλικές επιθυμίες των γυναικών αναδιαμορφώνουν το περιεχόμενο κυρίαρχων λόγων για το ετεροφυλοφιλικό σεξ, μέσα από την παραγωγή «εναλλακτικών» θηλυκότητων. Κατά συνέπεια, διερευνάται η κατασκευή της ετεροφυλοφιλίας, της ετεροφυλόφιλης επιθυμίας και της σημασίας των αντισυλληπτικών μέσων στις σεξουαλικές πρακτικές τους.Το φύλο και η σεξουαλικότητα αποτελούν τις βασικές αναλυτικές κατηγορίες με βάση τις οποίες έχει γίνει η ανάλυση του εθνογραφικού υλικού. Τα υποκείμενα της έρευνας μέσα από τις αφηγήσεις τους, συγκροτούν την υποκειμενικότητά τους και τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, αρθρώνοντας «εναλλακτικούς» λόγους. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους συμμορφώνονται με τα κανονιστικά προτάγματα του ετεροφυλοφιλικού μοντέλου. Παρόλα αυτά η παρούσα έρευνα αναδυκνύει τη πολυπλοκότητα και τη ρευστότητα της γυναικείας σεξουαλικότητας, μιας και αυτή μεταβάλλεται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οι μεταβλητές στις οποίες αναφέρονται τα υποκείμενα (συναισθήματα, σωματική και συναισθηματική ικανοποίηση, σχέσεις, έκτρωση, μητρότητα) έρχονται να ανασυγκροτήσουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και την αντισυλληπτική τους δράση. Οι σεξουαλικές δράσεις παρουσιάζονται ως ρευστές και μεταβαλλόμενες σύμφωνα με τις επιθυμίες των γυναικών και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτές εκφράζονται.

masterThesis

Σεξουαλικότητα (EL)
Female body (EL)
Sexual practices (EL)
Sexuality (EL)
Επιθυμία (EL)
Γυναικείο σώμα (EL)
Σεξουαλικές πρακτικές (EL)
Sexual desires (EL)


2010


2015-11-18T10:03:39Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.