Αφηγήσεις θηλυκότητας στο λόγο του περιοδικού Cosmopolitan

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Αφηγήσεις θηλυκότητας στο λόγο του περιοδικού Cosmopolitan (EL)

Ζεϊμπέκη, Μαρία - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Το κείμενο μελετά το σχηματισμό του ατόμου ως έμφυλου κοινωνικού υποκειμένου. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές που προβάλλονται στα editorial, τα γράμματα αναγνωστών και τα άρθρα του περιοδικού Cosmopolitan μελετήθηκαν ως έμφυλες δράσεις. Εγείρονται ζητήματα ιδεολογίας, αντίστασης και ταυτότητας.

masterThesis

Κριτική Ανάλυση Λόγου (EL)
Women's magazines studies (EL)
Critical Discourse Analysis (EL)
Μελέτες γυναικείων περιοδικών (EL)


2010


2015-11-18T10:03:39Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.