Η συγκρότηση της θηλυκότητας όπως εκφράζεται από επαγγελματίες γυναίκες μοντέλα στη σύγχρονη Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η συγκρότηση της θηλυκότητας όπως εκφράζεται από επαγγελματίες γυναίκες μοντέλα στη σύγχρονη Αθήνα (EL)

Κοντάρα, Προκοπία - Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Η παρούσα εργασία προτίθεται να αναδείξει τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις για τη θηλυκότητα, όπως αυτές εκφράζονται από νεαρές γυναίκες που ασχολούνται επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Mε όχημα προσέγγισης και ανάλυσης το επάγγελμα «μοντέλο» τα κεντρικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την παρούσα εργασία σχετίζονται αφ’ ενός με την πολιτισμική συγκρότηση της θηλυκότητας και αφ’ ετέρου με τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης του φύλου από το ίδιο το υποκείμενο, πώς με άλλα λόγια η γυναίκα μοντέλο βιώνει και ορίζει την αίσθησή της για τον εαυτό, το φύλο, το σώμα και την επαφή της με τους άλλους. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση λόγου (discourse analysis) 12 γυναικών μοντέλων αναδεικνύονται η σημασία της φύσης, του σώματος, της ομορφιάς, της επιτέλεσης, του drag αλλά και των κοινωνικών ρόλων στην έκφραση, διαπραγμάτευση και την ενσώματη εμπειρία της θηλυκότητας. Υπό την οπτική της παρούσας εργασίας, το φύλο αναδύεται ως ο μεταιχμιακός τόπος όπου οι κατηγορίες του φυσικού, συμβολικού και κοινωνικού συναντιούνται και αλληλοεπικαλύπτονται. Με άλλα λόγια, το φύλο αναδεικνύεται ως ένα συνεχές και ανομοιογενές πεδίο, ένας χώρος που επιτρέπει διαφορές, ασυμμετρίες, ρωγμές και κενά μεταξύ τύπων, ένα πεδίο δηλαδή που εγκαθιδρύεται και ρυθμίζεται σύμφωνα με διαφορετικές προοπτικές και ενδιαφέροντα. Στη διαδικασία αυτή, σημαντικό ρόλο έχει τόσο το σώμα, ως φυσικό και συστατικό στοιχείο του status και της κοινωνικής θέσης του υποκειμένου όσο και η ενσωμάτωση και διαπραγμάτευση, από την πλευρά του υποκειμένου, της εξουσίας και των κανονιστικών προτύπων του φύλου. Ίσως μια τέτοια προσέγγιση της έμφυλης διαφοράς να μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές αναθεωρήσεις στην υπάρχουσα γνώση αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα.

masterThesis

Θηλυκότητα (EL)
Γυναίκες-μοντέλα (EL)
Femininity (EL)
Έμφυλη διαφορά (EL)
Sexual difference (EL)
Professional models (EL)


2010


2015-11-18T10:03:39Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.