Η ποιητική του εγκλεισμού: ενσώματες εμπειρίες ανδρών και γυναικών κατά την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η ποιητική του εγκλεισμού: ενσώματες εμπειρίες ανδρών και γυναικών κατά την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία (EL)

Ντουμάνη, Ευαγγελία - Αντώνιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Μια ανθρωπολογική μελέτη για τον τρόπο διαχείρισης της ψυχικής νόσου και τις επικρατούσες αντιλήψεις και στάσεις γύρω από τον ψυχικά «ασθενή». Ο ψυχιατρικός εγκλεισμός - ακούσια νοσηλεία κατά την ψυχιατρική ορολογία- ο τρόπος με τον οποίο αυτός πραγματοποιείται, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται ο ψυχικά «ασθενής» να αποδεχθεί τον εγκλεισμό του και να υποβληθεί σε εξαναγκαστική «θεραπεία», οι πρακτικές της σύγχρονης ψυχιατρικής και ο λόγος των «ειδικών», αλλά κυρίως ο λόγος των ίδιων των εγκλείστων, ανδρών και γυναικών, δείχνουν πως πρόκειται για έναν θεσμό πλαισιωμένο κοινωνικά και πολιτικά που αρνείται τη διαφορετικότητα και αντικειμενοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, ενάντια στον ψυχιατρικό εγκλεισμό και την κριτική στάση του κυρίαρχου ψυχιατρικού μοντέλου, αντιπαρατίθεται η αναζήτηση ενός νέου εναλλακτικού μοντέλου ψυχιατρικής που θα διαμορφώσει νέες αντιλήψεις και θα καταρρίψει τα στερεότυπα γύρω από την «τρέλα».
An anthropological research of the way mental illness is encountered and the dominant attitudes and stances about persons with mental disorders. Psychiatric commitment - involuntary hospitalization in psychiatric terminology - and the way it is acted out, the way mental “ ill ” is forced to accept his commitment against his will and over his protests, the practices of the modern psychiatry and the “ experts΄” words, but mainly the words of the confined persons- men and women- show that it΄ s about an institution well framed socially and politically which declines otherness and objectifies human beings. Against the psychiatric violence and coercion, rises the critical stance of the dominant psychiatric model and the apperception of the rights of the person with psychiatric experience. A new prospect emerges the inquiry of a new alternative psychiatric model, which will modulate new attitudes and will debunk the stereotypes about “madness”.

masterThesis

Law (EL)
Involuntary hospitalization (EL)
Βιοεξουσία (EL)
Sex (EL)
Ψυχιατρική (EL)
Biopower (EL)
Εγκλεισμός (EL)
Φύλο (EL)
Νομός (EL)
Psychiatry (EL)


2011


2015-11-18T10:03:39Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.