'Φτου! και βγαίνω': αφηγήσεις για το coming out και γλωσσική επιτέλεση της σεξουαλικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

'Φτου! και βγαίνω': αφηγήσεις για το coming out και γλωσσική επιτέλεση της σεξουαλικότητας (EL)

Κεφαλά, Μαρία - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Αυτή η διπλωματική εργασία ειδίκευσης ερευνά τη διαδικασία του coming out μη-ετεροσεξουαλικών υποκειμένων ως γλωσσική πράξη. Με πρωτογενές υλικό τις συνεντεύξεις γκέι αντρών και λεσβιών στη σύγχρονη Αθήνα, εστιάζει στο πώς οι αφηγήσεις για τον τρόπο που τα άτομα διαπραγματεύονται τις σεξουαλικές τους επιλογές γλωσσικά, αποκαλύπτει τα νοήματα μέσω των οποίων οι σεξουαλικές ταυτότητες και υποκειμενικότητες κατασκευάζονται. Διερευνώντας την "έξοδο από την ντουλάπα" ως κοινή επιτελεστική πράξη λεσβιών και γκέι, αντρών, δίνει υπόσταση σε μια διαφορετική κατανόηση του τί τα υποκείμενα κάνουν όταν αποκαλύπτουν τις σεξουαλικές τους επιλογες.

masterThesis

Σεξουαλικότητα (EL)
Language (EL)
Desire narrative (EL)
Γλώσσα (EL)
Sexuality (EL)
Επιθυμία (EL)
Αφήγηση (EL)
Coming out (EL)
Identity (EL)
Ταυτότητα (EL)


2010


2015-11-18T10:03:41Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.