Ο χωρικός σχεδιασμός ως μέσο για την αειφορική αστική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ο χωρικός σχεδιασμός ως μέσο για την αειφορική αστική ανάπτυξη (EL)

Πολίτου, Θεολογία - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

O αειφορικός χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ζήτημα καίριας και καθοριστικής επιλογής για το μέλλον των πόλεων, αλλά και του πλανήτη συνολικά. Σήμερα τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες ζουν σε αστικές περιοχές. Η ποιότητα ζωής στις πόλεις αλλά και η προστασία του περιβάλλοντός εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς είναι διαμορφωμένες οι πόλεις και πώς αυτές λειτουργούν.Στη σημερινή, λοιπόν, συζήτηση για την αειφορική ανάπτυξη, η πόλη αναδύεται ως η κατάλληλη κλίμακα για την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την προώθηση των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης και ως το μέσο για την επίτευξη των στόχων της. Οι πόλεις αποτελούν συμπυκνώσεις ενεργειοβόρων δραστηριοτήτων με απόβλητα που μολύνουν και υποβαθμίζουν περιοχές πολύ πέρα από τον τόπο παραγωγής τους και συνεπώς, ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας της πόλης με στόχο μια «συμβιωτική» και όχι «παρασιτική» σχέση της με τη φύση, είναι απαραίτητος και θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικολογική ισορροπία της βιόσφαιρας

masterThesis

Χωρικός σχεδιασμός (EL)
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός (EL)
Αστικός σχεδιασμός (EL)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός (EL)
Spatial planning (EL)
Urban sociology (EL)
Αστική κοινωνιολογία (EL)
City planning (EL)
Αειφορική ανάπτυξη (EL)
Bioclimatic planning (EL)
Sustainable development (EL)
Environmental planning (EL)


2015


2015-11-18T10:07:23Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.