Ο χωρικός σχεδιασμός ως μέσο για την αειφορική αστική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ χωρικός σχεδιασμός ως μέσο για την αειφορική αστική ανάπτυξη (EL)

Πολίτου, Θεολογία - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

masterThesis

Χωρικός σχεδιασμός (EL)
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός (EL)
Αστικός σχεδιασμός (EL)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός (EL)
Spatial planning (EL)
Urban sociology (EL)
Αστική κοινωνιολογία (EL)
City planning (EL)
Αειφορική ανάπτυξη (EL)
Bioclimatic planning (EL)
Sustainable development (EL)
Environmental planning (EL)


2015


2015-11-18T10:07:23Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.