Η παραγωγή και η διαδικασία διάθεσης βιολογικών προϊόντων από τη δεκαετία του 1980 στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2014 (EL)

Η παραγωγή και η διαδικασία διάθεσης βιολογικών προϊόντων από τη δεκαετία του 1980 στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα (EL)

Βουνάτσος, Παναγιώτης - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Ο άνθρωπος ζει μέσα στο περιβάλλον και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μαζί του. Από το 1970 άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος που το εκμεταλλεύεται και παρεμβαίνει σε αυτό στην προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης του επιφέρει δυσμενή και επικίνδυνα αποτελέσματα. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θεσπίστηκε το 1992 στη Ρώμη και με τις μεταρρυθμίσεις σε αυτήν που επιβάλλονταν να πραγματοποιηθούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου, σταδιακά επιδίωξε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Η βιολογική γεωργία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τον περιορισμό των χημικών λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και των εντομοκτόνων με ταυτόχρονη αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο πρώτος κανονισμός της Ε.Ε. και ο συμπληρωματικός 2078/92, προσδιόρισαν τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται για την παραγωγή βιολογικών γεωργικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια να ενισχύσει και να καθιερώσει την βιολογική γεωργία εφάρμοσε Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που περιέχουν δράσεις για την βιολογική γεωργία μέσω τον οποίον οι παραγωγοί ενισχύονται οικονομικά για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με διαδικασίες συμβατές προς το περιβάλλον. Επίσης οι παραγωγοί λαμβάνουν την ανάλογη κατάρτιση και ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις αγροτικές καλλιέργειες και την προστασία του αγροτικού τοπίου.

masterThesis

Common agricultural policy (EL)
Κοινή αγροτική πολιτική (EL)
Agri-environmental programs (EL)
Περιβαλλοντικά προγράμματα (EL)
Αγροτική ανάπτυξη (EL)
Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (EL)
Organic farming (EL)
Βιολογική γεωργία (EL)


2014


2015-11-18T10:07:24Z

Μυτιλήνη




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.