Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του1980 με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές και στα προγράμματα της αειφόρου αγροτικής πολιτικής : μια αναλυτική επισκόπηση και εκτίμηση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του1980 με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές και στα προγράμματα της αειφόρου αγροτικής πολιτικής : μια αναλυτική επισκόπηση και εκτίμηση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής (EL)

Πανάγος, Νικόλαος - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

The timeless story of Environmental Policy in the European Union from the perspective of sustainable development. The programs that implemented Sustainable Policy for the development of agriculture with special analysis of the results and the problems they created.
Η διαχρονική πορεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την σκοπιά της αειφορικής ανάπτυξης. Τα προγράμματα της Αειφορικής Πολιτικής που εφαρμόστηκαν για την ανάπτυξη της γεωργίας με ιδιαίτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και των προβλημάτων που δημιούργησαν.

masterThesis

Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Sustainable policy (EL)
Agriculture (EL)
Αειφορική ανάπτυξη (EL)
Αειφορική πολιτική (EL)
Γεωργία (EL)
Sustainable development (EL)
European enviromental policy (EL)


2013


2015-11-18T10:07:24Z

Μυτιλήνη




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.