Η βιωμένη εμπειρία του αυτισμού μέσα από τον λόγο των μητέρων: μια ποιοτική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η βιωμένη εμπειρία του αυτισμού μέσα από τον λόγο των μητέρων: μια ποιοτική προσέγγιση (EL)

Μουρούνα, Αγγελική - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων από το περιεχόμενο συνεντεύξεων με μητέρες παιδιών με αυτισμό σε δύο μεγάλα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Λέσβο και τη Χίο. Οι συναισθηματικές διεργασίες ανά στάδια και περιόδους ζωής κατά την ανατροφή του παιδιού με αυτισμό ξεδιπλώνονται μέσα από το λόγο των μητέρων. Οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό βιώνουν ιδιαίτερα δυσμενείς καταστάσεις και προκλήσεις κατά την ανατροφή των παιδιών αυτών, η ποιότητα της ζωής τους επηρεάζεται αρνητικά και οι ανάγκες τους δεν έχουν ληφθεί έως τώρα σοβαρά υπόψη από την πολιτεία και την κοινωνία. Τα ευρήματα που ανιχνεύονται στον λόγο των μητέρων που βιώνουν την εμπειρία αυτή μπορούν να αποβούν ωφέλιμα στην κατανόηση των αναγκών και στο σχεδιασμό πολιτικών και δομών που πραγματικά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών αυτών.

masterThesis

Ποιότητα ζωής (EL)
Autism (EL)
Αυτισμός (EL)
Quality of life (EL)


2014


2015-11-18T10:07:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.