Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)* και του κοινωνικού κεφαλαίου στην πολιτική προστασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)* και του κοινωνικού κεφαλαίου στην πολιτική προστασία (EL)

Δάφου, Αντιγόνη

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να απαντήσει στο ερώτημα γιατί, παρά τα συνεχόμενα περιστατικά καταστροφών παγκοσμίως, δεν αλλάζει το θλιβερό τοπίο των συνεπειών τους και ποιες πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των καταστροφικών αυτών συνεπειών. Ο ευρωπαϊκός γνώμονας τοποθετεί μία χωροϋπόσταση στο όλο ζήτημα, ενώ το κοινωνικό κεφάλαιο λειτουργεί από τη μία ως μέθοδο-Λογικό εργαλείο έρευνας, αναζήτησης και ανάλυσης και, από την άλλη, απάντησης στο πρωταρχικό ερώτημα.

masterThesis

Volunteering (EL)
Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Ευρωπαική πολιτική (EL)
Φυσικές καταστροφές (EL)
Comparative Politics (EL)
ΜΚΟ (EL)
Ευπάθεια (EL)
Natural disasters (EL)
Social capital (EL)


2012


2015-11-18T10:07:25Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.