Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)* και του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Πολιτική Προστασία.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)* και του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Πολιτική Προστασία. (EL)

Δάφου, Αντιγόνη - Δημήτριος

masterThesis

Volunteering (EL)
Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Ευρωπαική πολιτική (EL)
Φυσικές καταστροφές (EL)
Comparative Politics (EL)
ΜΚΟ (EL)
Ευπάθεια (EL)
Natural disasters (EL)
Social capital (EL)


2012


2015-11-18T10:07:25Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.