Μορφές και όψεις του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή των Εξαρχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μορφές και όψεις του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή των Εξαρχείων (EL)

Μέντη, Παρασκευή - Θεόδωρος

Η παρούσα εργασία επιχειρεί, μέσα από μια πρώτη προσέγγιση, να συνδέσει το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των κατοίκων μιας κοινότητας -στην προκειμένη περίπτωση των Εξαρχείων- με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες οι οποίες πιθανά ευνόησαν την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, συλλογικοτήτων και δράσεων, καθόρισαν το είδος και τη μορφή τους και συνέδεσαν τα παραπάνω με την περιοχή, τη ζωή και το είδος των δραστηριοτήτων της περιοχής. Επίσης διερευνάται το κατά πόσο αυτές οι συνθήκες λειτουργούν αθροιστικά και διαμορφώνουν κάποιο είδος «συλλογικού ασυνείδητου» των κατοίκων, το οποίο ενδυναμώνεται στο πέρασμα του χρόνου, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη του συγκεκριμένου χαρακτήρα της περιοχής.

masterThesis

Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Κοινωνικός χώρος (EL)
Εξάρχεια (EL)
Social capital (EL)


2012


2015-11-18T10:07:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.