Οι Επιπτώσεις του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Μυτιλήνης στη Ζωή των Κατοίκων. Προτάσεις για μια Βιώσιμη Συνύπαρξη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι Επιπτώσεις του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Μυτιλήνης στη Ζωή των Κατοίκων. Προτάσεις για μια Βιώσιμη Συνύπαρξη. (EL)

Χατζοπούλου, Δέσποινα - Ιωάννης

masterThesis

Πόλη και υγεία (EL)
Atmospheric pollution (EL)
Κοινωνική άποψη (EL)
City and health (EL)
Sustainability (EL)
Επιδημιολογική (EL)
Κλινικές επιπτώσεις (EL)
Βιωσιμότητα (EL)
Clinical impact (EL)
Social view (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση (EL)
Epidemiologic (EL)


2013


2015-11-18T10:07:26Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.