Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία με θέμα το νερό και η συνείδηση εκπαιδευτικών και προσχολικής αγωγής για θέματα περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία με θέμα το νερό και η συνείδηση εκπαιδευτικών και προσχολικής αγωγής για θέματα περιβάλλοντος (EL)

Βασίλαρου, Βασιλική - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η συμβολή της στην καλλιέργεια αξιών και την υιοθέτηση περιβαλλοντικής ηθικής.Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 1997-2011 στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του νομού Λέσβου και έγιναν συσχετίσεις με τα προγράμματα που είχαν θέμα «το νερό».Το ειδικότερο όμως, ενδιαφέρον της έρευνας εστιάστηκε στην καταγραφή της περιβαλλοντικής συνείδησης των δασκάλων και νηπιαγωγών της Λέσβου και την επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην διαμόρφωσή της.Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση με συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου, για να ερευνηθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους, μέσα από την επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία.Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν αποκάλυψε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα.

masterThesis

Φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, (EL)
Περιβαλλοντικές γνώσεις, (EL)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, (EL)
Environmental attidude, (EL)
Environmental values, (EL)
Περιβαλλοντική συμπεριφορά (EL)
Environmental education, (EL)
Proenvironmental attidudes, (EL)
Environmental behaviour, (EL)
Environmental knowledge, (EL)
Περιβαλλοντική συνείδηση, (EL)
Περιβαλλοντικές αξίες, (EL)


2011


2015-11-18T10:07:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.