Μελέτη της πολιτικής και κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban II : το παράδειγμα του δήμου Κομοτηνής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της πολιτικής και κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban II : το παράδειγμα του δήμου Κομοτηνής (EL)

Ματζίρη, Ευαγγελία - Κυριάκος
Χινέλης, Νικόλαος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

masterThesis

Urban II (EL)
Environmental rehabilitation (EL)
Αειφορία (EL)
Community initiative (EL)
Urban development (EL)
Περιβαλλοντική αναβάθμιση (EL)
Sustainability (EL)
Κοινοτική πρωτοβουλία (EL)
Κοινωνική αναζωογόνηση (EL)
Social integration (EL)
Αστική ανάπτυξη (EL)


2013


2015-11-18T10:07:30Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.