Μελέτη της πολιτικής και κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban II : το παράδειγμα του δήμου Κομοτηνής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Μελέτη της πολιτικής και κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban II : το παράδειγμα του δήμου Κομοτηνής (EL)

Ματζίρη, Ευαγγελία - Κυριάκος
Χινέλης, Νικόλαος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τις στρατηγικές της αειφορικής αστικής ανάπτυξης και αναλύονται θέματα όπως οι αρχές και οι στόχοι της αειφορίας και οι επιδιωκόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές προς την επίτευξη των στόχων της. Στο ερευνητικό επίκεντρο βρίσκεται η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II η οποία ενσωματώνει τις πολιτικές αειφορικής αστικής ανάπτυξης ώστε να επιτύχει την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών της Ε.Ε που βρίσκονται σε κρίση. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το πρόγραμμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban II που εφαρμόστηκε στην Κομοτηνή «Κομοτηνή, Βιώσιμη πόλη για όλους 2001-2006» ώστε να διερευνήσει τον τρόπο και το βαθμό που αυτό ενσωμάτωσε τις αρχές, τους στόχους και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της κοινοτικής πρωτοβουλίας εντοπίζοντας τις δυσκολίες ενσωμάτωσης και σκιαγραφώντας τον ρόλο των φορέων υλοποίησης του.

masterThesis

Urban II (EL)
Environmental rehabilitation (EL)
Αειφορία (EL)
Community initiative (EL)
Urban development (EL)
Περιβαλλοντική αναβάθμιση (EL)
Sustainability (EL)
Κοινοτική πρωτοβουλία (EL)
Κοινωνική αναζωογόνηση (EL)
Social integration (EL)
Αστική ανάπτυξη (EL)


2013


2015-11-18T10:07:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.