Δημογραφική και κοινωνική προσέγγιση της εκλογικής - πολιτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα : μια περιφερειακή και τοπική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Δημογραφική και κοινωνική προσέγγιση της εκλογικής - πολιτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα : μια περιφερειακή και τοπική διερεύνηση (EL)

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

masterThesis

Elections (EL)
Political behavior (EL)
Electional behavior (EL)
Εκλογές (EL)
Πολιτική συμπεριφορά (EL)
Δημογραφικά δεδομένα (EL)
Εκλογική συμπεριφορά (EL)


2011


2015-11-18T10:09:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.