Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων τρίτης ηλικίας: δυνατότητες σχεδιασμένης παρέμβασης: η περίπτωση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" στη Μήθυμνα Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων τρίτης ηλικίας: δυνατότητες σχεδιασμένης παρέμβασης: η περίπτωση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" στη Μήθυμνα Λέσβου (EL)

Χατζησεβαστού, Αναστασία - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες, παρατηρείται μια αύξηση των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, τα οποία με την συμπαράσταση του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσπαθούν να επιτύχουν την παραμονή τους στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον συμμετέχοντας στα προγράμματα “Βοήθεια Στο Σπίτι”. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση των βασικών όψεων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Μήθυμνας που αμβλύνει τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας στην Μήθυμνα Λέσβου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 5 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Μήθυμνας κος Καραντώνης Στυλιανός, ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων “Βοήθεια στο Σπίτι” και υπεύθυνος του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Πέτρας κος Γεωργέλλης Ευστράτιος , η Οικογενειακή Βοηθός του προγράμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι” Δήμου Μήθυμνας κα. Δήμου Αικατερίνη και δύο ηλικιωμένοι- επωφελούμενοι του προγράμματος Χ.Ε και Κ.Ε. Από τα αποτελέσματα της μελέτης γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Μήθυμνας βιώνουν κοινωνική απομόνωση και κοινωνικό αποκλεισμό που οδηγεί στην αποτροπή των ηλικιωμένων από την συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ζωή και το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Μήθυμνας συντελεί στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και στην αποφυγή ιδρυματοποίησης τους. Διαπιστώνεται ότι, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του προγράμματος ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες των επωφελούμενων παρ’ όλα τα προβλήματα λειτουργίας του προγράμματος. Από τα στοιχεία τις έρευνας προκύπτει αβίαστα ότι υπάρχει ελλιπής πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας στον Δήμο Μήθυμνας, δεν υπάρχουν ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και των οικογενειών τους και τέλος τα Άτομα Τρίτης Ηλικίας λόγω του Πολιτισμικού Αποκλεισμού που βιώνουν δεν έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε από κοινού να εφαρμόζεται μια συλλογική ταυτότητα με κοινές αξίες και ιδέες.

masterThesis

Third age (EL)
Τρίτη ηλικία (EL)
Βοήθεια στο σπίτι (EL)
Help at home (EL)
Κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
Social exclusion (EL)


2011


2015-11-18T10:09:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.