Αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών (EL)

Κοτσαμπάση, Δήμητρα - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά των ανηλίκων αποτελεί ένα φαινόμενο που μαστίζει την σύγχρονη Ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο με πολυπαραγοντικές αιτίες, η διερεύνηση του οποίου συμβάλει στην πρόληψη και ορθή αντιμετώπισή του.

masterThesis

Μαθητές (EL)
School (EL)
Teachers (EL)
Κοινωνική επανένταξη (EL)
Students (EL)
Social reintegration (EL)
Deviance (EL)
Αποκλίνουσα συμπεριφορά (EL)
Σχολείο (EL)
Κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
Social exclusion (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)


2014


2015-11-18T10:09:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.