Ο οπαδικός κόσμος του ποδοσφαίρου και το ζήτημα της εγκληματικότητας: μια μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μυτιλήνης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Ο οπαδικός κόσμος του ποδοσφαίρου και το ζήτημα της εγκληματικότητας: μια μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μυτιλήνης. (EL)

Παρασκευόπουλος, Δημήτριος - Ανδρέας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι η μελέτη της δράσης των οπαδών στο χώρο του ποδοσφαίρου στην Μυτιλήνη. Η δράση αυτή μελετάται σε σχέση με το ρόλο των ποδοσφαιρικών διοικήσεων, την αντιμετώπιση αυτών από τον επίσημο κοινωνικό έλεγχο και το ρόλο των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά καταγράφονται βάσει συγκεκριμένων θεωρητικών προσεγγίσεων, συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2011 έως την 01/05/2011, και ο τόπος διεξαγωγής ήταν η περιοχή της Μυτιλήνης.
The main affair of this pilot research is the study of the action of football fans in Mytilene. The research combines these actions with the role of local football administrations, official social control and the role of local mass media. All these are recorded based on specific theoretical approaches of specific research hypotheses. The survey was conducted in Mytilene from 01/02/2011 until 01/05/2011.

masterThesis

Local football (EL)
Εγκληματολογία (EL)
Δράση οπαδών ποδοσφαίρου (EL)
Κοινωνιολογία του αθλητισμού (EL)
Τοπικό ποδόσφαιρο (EL)
Action of football fans (EL)
Sport sociology (EL)
Criminology (EL)


2011


2015-11-18T10:09:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.