Ο αγροτουρισμός ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Ζακύνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Ο αγροτουρισμός ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Ζακύνθου (EL)

Πυλαρινού, Ζαχαρούλα - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί αν οι επιδοτούμενες επενδύσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα αποτελούν παράγοντα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης για το νησί της Ζακύνθου. Για την εξακρίβωση αυτού το στόχου η έρευνα κινήθηκε στην επιβεβαίωση ή διάψευση τεσσάρων υποθέσεων εργασίας που προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση: α) ο αγροτουρισμός αποτελεί εναλλακτικό τουρισμό που μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τον μαζικό τουρισμό στη Ζάκυνθο, β) ο αγροτουρισμός δεν αλλοιώνει ταυτότητα της Ζακύνθου αλλά συμβάλει στην αναδείξει της, γ) τα κοινοτικά προγράμματα αγροτουρισμού έδωσαν κίνητρα για την ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας του νησιού με σκοπό να ενεργοποιήσουν την εν δυνάμει επιχειρηματικότητα του τοπικού πληθυσμού, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και δ) η δικτύωση των επενδυτών αγροτουρισμού στη Ζάκυνθο αποτελεί παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτουρισμού στο νησί

masterThesis

Τοπική ανάπτυξη (EL)
Agrotourism (EL)
Αγροτουρισμός (EL)
Regional development (EL)


2011


2015-11-18T10:09:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.