Κοινωνικές αναπαραστάσεις των επιμελητών ανηλίκων σχετικά με τον ανήλικο παραβάτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Κοινωνικές αναπαραστάσεις των επιμελητών ανηλίκων σχετικά με τον ανήλικο παραβάτη (EL)

Τσουτσανη, Κωνσταντίνα - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των δικαστικών επιμελητών ανηλίκων για τους ανήλικους παραβάτες, μέσω της ερευνητικής μεθόδου των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά των ανηλίκων παραβατών μέσα από τα μάτια των ερευνώμενων. Ποιά είναι λοιπόν, σύμφωνα με τους επιμελητές, τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία που συγκροτούν την κοινωνική αναπαράσταση του ανήλικου παραβάτη; Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τυχόν στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία μέσω ενός από των οργάνων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου που ασχολείται με τους ανήλικους παραβάτες.

masterThesis

Όργανα επίσημου κοινωνικού ελέγχου (EL)
Ανήλικος παραβάτης (EL)
Επιμελητές ανηλίκων (EL)
Κοινωνικές αναπαραστάσεις (EL)
Παραβατικότητα ανηλίκων (EL)
Επίσημος κοινωνικός έλεγχος (EL)


2011


2015-11-18T10:09:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.