Η ζωή μέσα στα τείχη: άτυποι κανόνες εντός των ελληνικών σωφρονιστικών ιδρυμάτων: η οπτική πρώην κρατουμένων, σε μια έρευνα ποιοτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η ζωή μέσα στα τείχη: άτυποι κανόνες εντός των ελληνικών σωφρονιστικών ιδρυμάτων: η οπτική πρώην κρατουμένων, σε μια έρευνα ποιοτική (EL)

Κολυβά, Μαρία - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η ποιοτική αυτή έρευνα διεξήχθη μέσα από την ποιοτική μέθοδο και συγκεκριμένα με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου με εργαλεία τις προσωπικές συνεντεύξεις και γράμματα πρώην κρατουμένων. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι σχέσεις μεταξύ κρατουμένων αλλά κι αυτών με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, μέσα στα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Επίσης σημαντικό, είναι να έρθουν στην επιφάνεια στοιχεία του άτυπου κώδικα συμπεριφοράς που γεννάται στην ομάδα των κρατουμένων αλλά και των τελευταίων με τους υπαλλήλους, από πού πηγάζει και που καταλήγει. Αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ομάδων επίσης, ως προς την εφαρμογή των άτυπων κανόνων και να διερευνηθεί αν οι άτυποι κανόνες που υπερτερούν των θεσμικών, στην κοινωνία της φυλακής, αποτελούν την κανονικότητα στο μικρόκοσμο αυτής. Η έρευνα κράτησε έξι μήνες και κατέληξε να αναδειχθεί από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκε από το δείγμα, ότι οι άτυποι κανόνες είναι μια συλλογή παρεκκλίνουσων συμπεριφορών οι οποίες εφαρμόζονται και στις δύο ομάδες που συνυπάρχουν στην κοινωνία των σωφρονιστικών καταστημάτων, δηλαδή κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων, ως κανονικότητα που το ίδιο το σύστημα έχει δημιουργήσει και συντηρεί, μέσω των εκπροσώπων του.
This qualitative research was conducted through the qualitative method, specifically the method of content analysis using tools such as personal letters and interviews of former detainees. The survey aims to highlight relationships between prisoners but also those with prison officials within the Greek prisons. Also important is to surface elements of the informal code of conduct that arises in the group of prisoners as well as between the latter with the penitentiary, where stems and ends. If there is a correlation between the groups as well, on the application of informal rules and to investigate whether informal rules outweigh the institutional in society of prison, constitute regularity in this microcosm. The investigation lasted six months and ended up emerged from the analysis of data collected from the sample, that informal rules are a collection of deviant conduct which apply to both groups coexisting in the society of prisons, that prisoners and penitentiary, as regularity that the system itself has created and maintains, through its representatives.

masterThesis

Prison (EL)
Punishment (EL)
Τιμωρία (EL)
Έγκλημα (EL)
Παραβατική συμπεριφορά (EL)
Άτυποι κανόνες (EL)
Informal rules (EL)
Criminal justice (EL)
Ποινική δικαιοσύνη (EL)
Σωφρονιστικό ίδρυμα (EL)
Crime (EL)
Delinquent behavior (EL)


2014


2015-11-18T10:09:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.