Η βία στον αθλητισμό ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησής του: το παράδειγμα της ΑΕΛ Καλλονής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η βία στον αθλητισμό ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησής του: το παράδειγμα της ΑΕΛ Καλλονής (EL)

Σούκουλη, Αθανασία - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της βίας στον αθλητισμό, η οποία αυξάνεται με τον καιρό, πως το φαινόμενο αυτό θεμελιώνεται θεωρητικά και ποιο ρόλο διαδραματίζει η άκρατη εμπορευματοποίησή του. Η βία συνιστά αναμφίβολα ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, τόσο πολυδιάστατο και πολύπλοκο, όσο και το αντίστοιχο εγκληματικό, με το οποίο συχνά συνδέεται και μοιάζει να συμπορεύεται. Αυτό είναι λοιπόν το στοιχείο που θα μελετηθεί, το πώς δηλαδή και το αν τελικά η εμπορευματοποίηση οδηγεί σε ανταγωνισμούς που δεν συνυφάζονται με την ευγενή άμιλλα αλλά με οικονομικά συμφέροντα τα οποία ο οπαδός, στο όνομα της νίκης της ομάδας του δύσκολα αντιλαμβάνεται, και τα οποία οδηγούν σε βία μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμπεράνουμε σύμφωνα με τα παραπάνω ότι η βία αποτελεί συστατικό στοιχείο του κοινωνικοπολιτικού συστήματος που ζούμε. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό περίγυρο, δεν πρέπει να εκπλήσσει η έκφραση της γηπεδικής βίας, η οποία εκδηλώνεται στα γήπεδα αλλά τα αίτια της έχουν γεννηθεί έξω από τις πύλες αυτών.Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που θα πρέπει να διατελέσει σωστά το ρόλο του ως πόλος κοινωνικοποίησης και αγωγής, με στόχο να καλλιεργεί συνειδήσεις, να προάγει αξίες και ιδανικά, ευγενή άμιλλα, υγιή συναγωνισμό και τέλος να συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.
The present study aims to investigate the violence in sport, which is increasing over time, how this phenomenon is founded theoretically and what role plays the unbridled commercialization. Violence undoubtedly constitutes a timeless social phenomenon, both multidimensional and complex, and the corresponding criminal, which is often linked and seems to go along. So, this is the point which will be studied, namely how and whether ultimately commercialization leads to competitions which not match with fair play but with economic interests which the believer, in the name of the winning team is difficult to see, and which lead to violence inside and outside the sports arenas. So in conclusion, violence is a component of the social and political system in which we live. In a such socio-economic surroundings, is not surprising the expression of the violence in the court. Appears in the courts but its causes have been born outside the gates.Sport is a social phenomenon, which should be properly served its role as pole of socialization and education in order to cultivate consciousness, promote values and ideals, fair play and healthy competition, to contribute to the multifaceted personality development of person.

masterThesis

Εμπορευματοποίηση (EL)
Sport (EL)
Violence (EL)
Βία (EL)
Αθλητισμός (EL)
Commercialization (EL)


2015


2015-11-18T10:09:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.