Κοινωνική πολιτική για τους Ρομά στην τοπική αυτοδιοίκηση: περίπτωση μελέτης: Ιατροκοινωνικό Κέντρο (Ια.Κ.) Δήμου Λαρισαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Κοινωνική πολιτική για τους Ρομά στην τοπική αυτοδιοίκηση: περίπτωση μελέτης: Ιατροκοινωνικό Κέντρο (Ια.Κ.) Δήμου Λαρισαίων (EL)

Ιωνά, Ιωάννα - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα έρευνα αφορά στην Κοινωνική Πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα για τους Έλληνες Ρομά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με περίπτωση μελέτης το «Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων» του Δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για έναν θεσμό που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 ως Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ώστε να προωθήσει θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και ένταξης των Ελλήνων Ρομά. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ενασχόλησης μου με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που μου έδωσαν την ευκαιρία, να ασχοληθώ και να γνωρίσω τους Ρομά της περιοχής μου. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφ’ ενός η παρουσίαση και η αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής, που εφαρμόζεται σήμερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους Έλληνες Ρομά και αφετέρου η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα της ίδιας της Δομής. Στη συνέχεια και χάριν συντομίας θα χρησιμοποιηθεί ο όρος Ιατροκοινωνικό/ά Κέντρο/α (Ια.Κ.), που είναι ο πιο γνωστός και καθιερωμένος από τους ίδιους τους φορείς, τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους.
This study relates to the Social Policy implemented by the Local Administration Authorities for the Greek Roma population. It examines, as a case study, the “Support Centre for Roma and Vulnerable Population Groups” of the Municipality of Larissa. The aim of this institution, established in September 2005 as a Medico-social Centre, was to promote issues of primary care, social protection and integration of the Greek Roma population. This subject was chosen following on from my previous work on the European Programmes against Social Exclusion of vulnerable social groups, which allowed me to work with and meet the Roma population in the area of Larissa. The objective of this study is, on the one hand, to present and evaluate the Social Policy implemented by the Local Administration Authorities for the Greek Roma population and, on the other hand, to evaluate the effectiveness and functionality of the Institution itself. Hereinafter the “Support Centre for Roma and Vulnerable Population Groups” will be referred to as “Medico-social Centre (MSC)”, as this term is widely used by the relevant authorities, the employees and beneficiaries themselves.

masterThesis

Social policy (EL)
Local administration (EL)
One-stop shops (EL)
Δημόσιες υπηρεσίες (EL)
Κοινωνική ένταξη (EL)
Υπηρεσίες μιας στάσης (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
Social exclusion (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Public authorities (EL)
Social inclusion (EL)


2015


2015-11-18T10:09:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.